Tjänster

Tegelvägg med texten "We like you too"

Varumärkesutveckling

Ett varumärke är en magkänsla.

Varumärkesstrategen Marty Neumeier har uttryckt det i något fler ord: Varumärket finns i individers medvetande som associationer, samlade erfarenheter och intryck, som talar om vad individen kan förvänta sig av produkten eller organisationen.

Det är alltså inte du som äger ditt varumärke – det gör individerna du vänder dig till. Men med din kommunikation kan du påverka ditt varumärke, påverka hur kunderna uppfattar din verksamhet och dina tjänster eller produkter.

Ett starkt varumärke är tydligt med vad en verksamhet gör och varför den gör det. Tydligheten skapar förtroende vilket i sin tur är en bra grogrund för bra relationer och goda affärer.

Hur kan ditt varumärke stärkas?

Varumärket är helheten och helheten byggs av de många delarna; budskapen, nyheterna, berättelserna, ordvalen, handlingarna… Så vi kan till exempel börja där, i delarna, och se till att de  bidrar till att ge den önskade bilden av verksamheten. Hur och var vi börjar beror på nuläge, behov och önskemål. Låt oss prata om det!De rätta orden – text

Pressreleaser, inlägg i sociala medier, webbinnehåll, vd-ord och andra texter i årsberättelsen, artiklar till kundtidningen, nyhetsbrev, presentationen för investerarna, white papers, forskningsnyheter, talet på jubileumsmiddagen… Texter ska fram i många sammanhang. Med rätt formuleringar, ton och budskap gör de mesta möjliga nytta.

Mirari har god skribentkompetens, erfarenhet av många olika typer och former av text och känsla för syfte och sammanhang. Vad ska vi börja med?

Hand som skriver


Tidningar i tidningsställ

Medierelationer

Medierelationer byggs över tid och ibland behöver de hanteras akut. Mirari kan hjälpa dig med båda delarna.

Har du en spännande nyhet och vill förmedla den på bästa sätt? Är det dags att komplettera hemsidan med ändamålsenligt pressmaterial? Uppdatera nyhetssidan? Eller vill du kunna axla rollen som expert eller talesperson för din bransch? Känna dig trygg och väl förberedd inför intervjun? Och veta att du får fram ditt budskap? Kanske har du något angeläget att ta upp i en debattartikel? Oavsett vilket så finns erfarenhet, stöd och resurs hos Mirari.Kommunikation & ledarskap

Ledarskap utan kommunikation finns inte.

Ett varumärke utvecklas och stärks (eller försvagas) i väldigt hög grad genom medarbetarnas dagliga arbete och deras kommunikation med kunder och intressenter. Det ställer krav på tydliga kopplingar mellan en organisations strategi, visioner och mål och dess interna och externa kommunikation. Mirari kan bistå i de processerna.

Förändringskommunikation

Eftersom omvärld och förutsättningar hela tiden förändras befinner sig de flesta organisationer i ständig förändring. Därtill uppstår ibland behov av större och mer avgränsade förändringsprojekt. Rätt kommunikationsinsatser är en helt avgörande faktor vid framgångsrikt förändringsarbete. Mirari kan hjälpa till med det.

Kriskommunikation

Den bästa krishanteringen är den som inte märks, alltså den potentiella kris som en organisation har förmåga att förutse och hantera innan den har uppstått. Men ibland måste något hanteras akut, inte minst kommunikativt. Då finns Mirari.

Ung man som gör tummen upp


droppe_herbert-goetsch-ek6DlahL3Rk-unsplash

Allt kommunicerar

Strategisk kommunikation inkluderar både de långsiktiga strategierna, de genomtänkta budskapen, det kloka ledarskapet och de väl valda handlingarna, kanalerna, orden och bilderna. Mirari hjälper dig med alla delarna; både strategiskt och operativt, som konsult, bollplank eller mentor och skribent.


Till exempel i form av:

 

  • Varumärkesutveckling
  • Kommunikationsplattform
  • Budskapsformulering
  • Kanalstrategi sociala medier

 

  • Text och innehåll till webb, sociala medier, rapporter, nyhetsbrev, tidningar, presentationer
  • Pressmeddelanden och mediearbete
  • Debattartiklar

 

  • Förändringsledning/-kommunikation
  • Kriskommunikation

 

 • Projektledning
 • Mentorskap
 • Kommunikationschef/kommunikationsstrateg att hyra