Om

Fontän

Mirari är latin och betyder förundran

”Omni mirari, etiam tritissima”

sa Carl von Linné. Det betyder: Man bör förundra sig över allt, också det obetydligaste.

Förundran kan uppstå när man som konsult får lära känna en ny uppdragsgivare. Vid närmare bekantskap är alla verksamheter intressanta och rymmer sina egna universum och berättelser som, rätt paketerade, kan stärka varumärke och affärer.

Flera av de klassiska filosoferna menade att förundran bör leda till vetande och kunskap. Men att förundras har också ett egenvärde. Nyare forskning visar att förundran bidrar till vår hälsa genom att sänka graden av inflammation i kroppen. Det är troligen därför människor tycker om att förundras.

Låt Mirari hjälpa dig att få fler att förundras över din verksamhet!Hos Mirari får du:

  • Senior kompetens inom kommunikation
  • Erfarenhet från både privat och offentlig sektor
  • Erfarenhet av att utveckla organisationer och grupper
  • Helhetstänkande
  • God skribentkompetens
  • Noggrannhet, ansvarstagande och kvalitet
Trolsk skog, väg och ljus


Åsa Kultje i läderjacka

Om Åsa Kultje

  • Kommunikationsstrateg med bred erfarenhet från konsultarbete, chefsuppdrag och positioner som kommunikationsansvarig i både privat och offentlig sektor
  • Har arbetat mycket med varumärkesbyggande, marknadskommunikation, mediekontakter, förändring och utveckling av kommunikationsverksamhet
  • Jobbar med kommunikation som bidrar till affärsnytta, tydlighet, helhet och engagemang
  • Vill bidra till förtydligande, förbättring och förändring. Prioriterar uppdrag för verksamheter som i sig gör nytta och påverkar miljö och samhällsutveckling positivt.