Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Allmänt
Mirari tillhandahåller kommunikations- och ledarskapstjänster till företag och organisationer. Personuppgifter som samlas in är kontaktuppgifter som behövs för att utföra tjänsterna och fakturera.

Ansvarig
Mirari ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Kontaktperson för företaget är Åsa Kultje, asa@mirari.se.

Vilka uppgifter
Mirari behandlar personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, mailadress, leverans- och faktureringsadress, som är relevanta för Miraris uppdrag och verksamhet.

Hantering av personuppgifter
Mirari lämnar inte personuppgifter till andra parter, undantaget betrodd tredje part som levererar tjänster, exempelvis bokföring, till Mirari och som skyddar informationen i enlighet med regelverk och ingångna avtal.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Mirari om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Miraris rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsproblem.

Skydd av personuppgifter
Mirari vidtar de legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att säkerställa att data hanteras säkert.

Cookies
Mirari använder cookies på sin webbplats, mirari.se, för att samla in besöksstatistik, identifiera om en besökare på webbplatsen är en återbesökare eller en ny besökare och analysera vad som behöver ändras på webbplatsen för att ge besökare en bättre upplevelse.

För mer information om cookies, besök post- och telestyrelsens webb:
https://www.pts.se/cookies

Cookies, samtycke etc
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.
Kakor (cookies) | PTS
www.pts.se 

Enligt den svenska lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska alla som besöker en webbplats som använder cookies ha full tillgång till information om vilka cookies som används, vilken data de samlar in och varför de samlar in data.

Utöver det krävs att besökaren ger sitt samtycke till webbplatsens användning av cookies.
Om en webbplats använder cookies som samlar in personuppgifter som exempelvis ip-adresser, device-ID, geo-location eller annan information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera användaren måste webbplatsen inhämta samtycke i enlighet med reglerna i GDPR.
https://cookieinformation.com/sv/resurser/blog-sv/varfor-bor-ni-samla-in-samtycke-till-cookies/

https://www.breakit.se/artikel/22573/ajda-ar-kakfesten-pa-vag-att-ta-slut

Ett samtycke ska inhämtas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, alltså GDPR. Det betyder att samtycket ska vara baserat på en aktiv handling från besökaren och att denna handling ska vara särskild för det aktuella ändamålet. Innan samtyckes lämnas ska besökaren också vara informerad om vad samtycket innebär.