Hem

Mirari utvecklar kommunikation med fokus på tydlighet, helhet och varumärke för verksamheter som bidrar till positiv och hållbar samhälls- och miljöutveckling.Pil_nick-fewings-unsplash

Mirari hjälper dig med:

De rätta orden – text

Texter ska fram i många sammanhang. Med rätt formuleringar, ton och budskap gör de mesta möjliga nytta.

Varumärkesutveckling

Ett starkt varumärke ger en tydlig bild av vad en verksamhet gör och varför den gör det. Tydlighet skapar förtroende – en bra grogrund för goda affärer.

Medierelationer

Medierelationer byggs över tid och ibland behöver de hanteras akut. Mirari kan hjälpa dig med båda delarna.

Kommunikation och ledarskap

Varumärket påverkas i hög grad av medarbetarnas dagliga arbete och kontakter med kunder och intressenter. Därför behövs tydliga kopplingar mellan strategier och mål och intern kommunikation.Läs mer under:Vad tycker kunderna?

Pennor olika storlekar

Vi anlitade Åsa när vår svenska årsberättelse behövde utvecklas.
Hennes säkra språkbehandling och känsla för vad som var viktigt att belysa bidrog till att göra
årsberättelsen till något som vi med stolthet kunde sprida till givare och potentiella samarbetspartners.

Tomas Fransson, National Director, Mercy Ships Sweden

Åsa har stor erfarenhet och är ett tryggt och klokt bollplank i alla typer av kommunikationsfrågor. Dessutom en utmärkt skribent med stor förmåga att göra det svåra och komplexa begripligt och intressant.

Birgitta Plyhm, VD Plyhm Kommunikation


GU Executive Education AB vid Göteborgs universitet levererar ledarutbildningar med akademisk bas. Sedan 2020 hjälper oss Åsa Kultje på Mirari AB att bli ännu mer professionella i allt som rör publicitetsarbete, textproduktion och kommunikationsrådgivning. Åsa har demonstrerat en djupgående förståelse för våra kunder och för vår portfölj av utbildningar, vilket gör samarbetet effektivt och våra texter bättre. Hon inte bara fungerar väl som rådgivare och producent av copytext, utan anlägger även ett välgörande leveranstryck på oss inom ramen för vår övergripande kommunikationsplan.

Håkan Ericson, VD GU Executive Education AB